Měření a vážení

Kategorie rébusů, která se zaměřuje na všelijaké přeskupování, porovnávání a logické dedukování.
Typově jsou si jednotlivé úlohy celkem podobné, ale i tak to chce často důvtip.

Lordi
Dva džbány
Provazy
Třináct mincí
Devět mincí