Myšlenky a výroky a odpovědi na ně

V této kategorii hádanek a rébusů jde jak o práci se slovy a jejich logickým významem, tak i o předpokady, které mají zřejmý důsledek.

Tchýně na návštěvě
Poprava