Pytle peněz

Máte 10 pytlů zlaťáků.
Jeden z Vašich sluhů, kteří měli na starost přepravu peněz, Vás chtěl okrást, a v jednom z pytlů z každé mince, která normálně váží 10 gramů, 1g zlata upiloval.
Máte digitální váhy (dáte na ně předmět a oni ukáží, jakou má hmotnost). Dokážete na jedno vážení určit, který pytel obsahuje lehčí mince a tedy, kterého sluhu máte vyhodit?

Nápověda

Proč jsou asi v úloze pytle a ne jednotlivé mince?

Řešení
Dáte na váhu jednu minci z prvního pytle, dvě mince z druhého. Kolik grámů chybí, z tolikátého pytle jsou lehčí mince.